Untitled Document
https://telegram.me/deklamehayepirbadian .کانال تلگرام

دکلمه های رضا پیربادیان

Email: pirbadian@gmail.com
چهارشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1395

من مرده ام-گروس عبدالملکیان-دکلمه رضا پیربادیان

من مرده ام
و این را فقط
من می دانم و تو
که چای را تنها در استکان خودت می ریزی

خسته تر از آنم که بنشینم
به خیابان می روم
با دوستانم دست می دهم
انگار هیچ اتفافی نیفتاده است

گیرم کلید را در قفل در بچرخانى
دلت باز نخواهد شد!

من مرده ام
و این را فقط من می دانم و تو
که دیگر روزنامه را با صدای بلند نمی خوانی

نمی خوانی وُ
این سکوت مرا دیوانه کرده است
آن قدر که گاهی دلم می خواهد
مورچه ای شوم
تا در گلوی نی لبکی خانه بسازم
و باد نت ها را به خانه ام بیاورد
یا مرا از سیاهیِ سنگفرش خیابان بردارد
بگذارد روی پیراهن سفید تو
که می دانم
باز هم مرا پرت می کنی
لابه لای همین سطرها
لابه لای همین روزها

این روزها
در خواب هایم تصویری است
که مرا می ترساند

تصویری از ریسمانی آویخته از سقف
مردی آویخته از ریسمان
پشت به من
و این را فقط من می دانم و من

که می ترسم برش گردانم!

دانلود دکلمه با صدای رضا پیربادیان


برچسب‌ها: گروس عبدالملکیان